กระทู้ : ข่าวอื่น ๆ / 0720 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 300 ฉบับ

0720 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 300 ฉบับ  
 วันที่ 08 มี.ค.66 เลขควบคุมกระดาษ NO.0062301 -  NO.0062500    = 200 ฉบับ                                                                     เลขควบคุมกระดาษ NO.0062501 - NO0062600     = 100 ฉบับ  ค่ะ