รายการเบิก-จ่าย กระดาษ
0331 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 200 ฉบับ 25/2/2566 21:45
0477 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 200 ฉบับ 25/2/2566 21:44
0156 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 200 ฉบับ 25/2/2566 21:43
0156-01 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 200 ฉบับ 25/2/2566 21:41
0736-01 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 200 ฉบับ 25/2/2566 21:38
0165 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 200 ฉบับ 25/2/2566 21:36
0738 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ 25/2/2566 21:35
0277 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ 25/2/2566 21:34
0736-01 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 200 ฉบับ 25/2/2566 21:33
0193 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 200 ฉบับ 25/2/2566 21:32
0211 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ 25/2/2566 21:31
0165-03 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 50 ฉบับ 25/2/2566 21:30
0086 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 200 ฉบับ 25/2/2566 21:28
0612 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 50 ฉบับ 25/2/2566 21:26
0272 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 200 ฉบับ 25/2/2566 21:26
0611 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ 25/2/2566 21:24
0736-01 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 500 ฉบับ 25/2/2566 21:22
0211 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ 25/2/2566 21:21
0612 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 50 ฉบับ 25/2/2566 21:20
0165 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 500 ฉบับ 25/2/2566 21:19

รายการอื่น ๆ

Skip Navigation Linksหน้าหลัก
สนใจติดต่อ โทร.054-230043

แจ้งตัวแทนทุกท่าน

ตัวแทนสามารถแจ้ง ยกเลิก - แก้ไข กรมธรรม์ พรบ. ได้ที่
  • สำนักงาน : โทร. 054-230043 แฟกซ์.054-230043
  • e-mail : barameegroup@hotmail.com
  • ฝ่ายรับประกัน : โทร. 054-230043
ตัวแทนสามารถแจ้ง ปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกงาน พรบ. ออนไลน์ ได้ที่
  • ฝ่ายไอที : โทร. 084-2229526
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
 ความคุ้มครอง
   ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย (ตามทุนประกันภัย)
   ความคุ้มครองขับขี่และผู้โดยสารภายในรถที่เอาประกันภัย
     - อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน
     - ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
     - ค่าประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท/คน
     - รถยนต์สูญหาย
     - รถยนต์ไฟไหม้
     - คุ้มครองน้ำท่วม
     - ไม่ต้องตรวจสภาพ
     - ไม่มีความเสียหายส่วนแรก
     - จ่ายค่าซ่อมรถจากอุบัติเหตุที่เกิดจากคู่กรณีที่เป็นรถยนต์ด้วยกัน สูงสุด 300,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย
- รถยนต์จดทะเบียนส่วนบุคคล
- รถเก๋ง / รถกระบะ 4 ประตู / รถกระบะบรรทุก ไม่เกิน 3 ตัน
- อายุรถยนต์ไม่เกิน 20 ปี
- รถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศ
- รถยนต์ที่มีราคาตลาดไม่ต่ำกว่าจำนวนทุนประกันภัย
- คุ้มครองอุปกรณ์เสริมตามมาตรฐานโรงงาน

บริษทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย
รถยนต์ที่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า / รถยนต์กลุ่ม 1 จำพวก Supercar  / รถยนต์ที่แต่งโหลดซิ่ง รถแข่ง รถดัดแปลง
รถกระบะที่ติดตั้งโครงหลังเกินกว่าหัวเก๋ง รถกระบะต่อตู้ / รถมูลนิธิ รถร่วม และรถติดไซเรนทุกชนิด / รถที่ไม่มีการผลิต
หรือไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้ / รถยนต์นำเข้า  และรถจดประกอบ

ราคาเริ่มต้น :- 7,300 บาท/ปี รายละเอียด...
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
 ความคุ้มครอง
   ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย (ตามทุนประกันภัย)
   ความคุ้มครองขับขี่และผู้โดยสารภายในรถที่เอาประกันภัย
     - อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน
     - ค่ารักษาพยาบาล    100,000 บาท/คน
     - ค่าประกันตัวผู้ขับขี่  200,000 บาท/คน
     - คุ้มครองน้ำท่วม
     - ไม่ต้องตรวจสภาพ
     - ไม่มีความเสียหายส่วนแรก
     - จ่ายค่าซ่อมรถจากอุบัติเหตุที่เกิดจากคู่กรณีที่เป็นรถยนต์ด้วยกัน สูงสุด 200,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย
- รถยนต์จดทะเบียนส่วนบุคคล
- รถเก๋ง / รถกระบะ 4 ประตู / รถกระบะบรรทุก ไม่เกิน 3 ตัน
- อายุรถยนต์ไม่เกิน 20 ปี
- รถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศ
- รถยนต์ที่มีราคาตลาดไม่ต่ำกว่าจำนวนทุนประกันภัย
- คุ้มครองอุปกรณ์เสริมตามมาตรฐานโรงงาน

บริษทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย
รถยนต์ที่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า / รถยนต์กลุ่ม 1 จำพวก Supercar  / รถยนต์ที่แต่งโหลดซิ่ง รถแข่ง รถดัดแปลง
รถกระบะที่ติดตั้งโครงหลังเกินกว่าหัวเก๋ง รถกระบะต่อตู้ / รถมูลนิธิ รถร่วม และรถติดไซเรนทุกชนิด / รถที่ไม่มีการผลิต
หรือไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้ / รถยนต์นำเข้า  และรถจดประกอบ

ราคาเริ่มต้น :- 6,300 บาท/ปี รายละเอียด...
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ความคุ้มครอง
   ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย (ตามทุนประกันภัย)
      ความคุ้มครองขับขี่และผู้โดยสารภายในรถที่เอาประกันภัย
     - อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน
     - ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
     - ค่าประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท/คน
ราคาเริ่มต้น :- 2,500 บาท/ปี รายละเอียด...
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ราคาเริ่มต้น :- 13,500 บาท/ปี รายละเอียด...

สินค้าทั้งหมด