กระทู้ : ข่าวอื่น ๆ / 0272 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ

0272 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ  
 วันที่ 24 ส.ค.65 เลขควบคุมกระดาษ NO.0002601 -  NO.0002650 = 50 ฉบับ                                                                                                           NO.0002801 -  NO.0002850 = 50 ฉบับ  ค่ะ