กระทู้ : ข่าวอื่น ๆ / 0006-01 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 600 ฉบับ

0006-01 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 600 ฉบับ  
 วันที่ 10 ส.ค.65  เบิกพรบ.จำนวน 600 ฉบับ ดังนี้                                                                                             เลขควบคุมกระดาษ  NO.0010501 -  NO.0010530 = 30 ฉบับ                                                                                                           NO.0010561 -  NO.0010590 = 30 ฉบับ                                                                                                           NO.0010711 -  NO.0010740 = 30 ฉบับ                                                                                                           NO.0010771 -  NO.0010800 = 30 ฉบับ                                                                                                           NO.0010941 -  NO.0010990 = 50 ฉบับ                                                                                                           NO.0023631 -  NO.0024030 = 400 ฉบับ                                                                                                         NO.0034101 -  NO.0034130 = 30 ฉบับ ค่ะ